+48604 275 323
Poniedziałek - Piątek - 9:00 - 17:00
ul. Domki 6, lok.231-519 Kraków

Proces cywilny

Reprezentacja Klientów na każdym etapie postępowania cywilnego tj.  w postępowaniu przed sądami powszechnymi pierwszej i drugiej instancji, przed Sądem Najwyższym oraz w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym. Podejmujemy się m.in.:

  • dochodzenia należności cywilnoprawnych (m.in. prowadzenie spraw o zapłatę, spraw związanych z niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem umów cywilnoprawnych, stwierdzeniem nieważności lub bezskuteczności umowy bądź jej poszczególnych zapisów, bezpodstawnym wzbogaceniem,  odszkodowaniem w związku z doznaniem szkody osobistej lub majątkowej, w tym odszkodowaniem za wypadki komunikacyjne, błędy w sztuce lekarskiej)
  • prowadzenia spraw związanych z naruszeniem dóbr osobistych
  • prowadzenia spraw związanych z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości (m.in. zniesienie współwłasności, zasiedzenie, ochrona własności i ochrona posiadania, służebności, hipoteka, roszczenie o ustalenie treści księgi wieczystej z aktualnym stanem prawnym)
  • ochrony praw konsumenta, w tym reprezentacji w postępowaniu o stwierdzenie nieważności klauzul niedozwolonych

Adres naszej kacelarii

ul. Domki 6 lok.2, 31-519 Kraków

Nasze numery telefonów

+48 604 275 323

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek - 9:00 - 17:00