+4812 422 12 90
Poniedziałek - Piątek - 9:00 - 17:00
ul. Piłsudskiego 9/431-110 Kraków

Spółki i prawo korporacyjne

Świadczymy kompleksową obsługę prawną dla przedsiębiorców, która obejmuje m. in.:

  • tworzenie i rejestrację spółek prawa handlowego, oddziałów, przedstawicielstw
  • pozyskiwanie dla Klientów wymaganych zezwoleń, dokonywanie wymaganych prawem zgłoszeń w postępowaniu administracyjnym
  • doradztwo w zakresie wyboru najdogodniejszej formy prawnej prowadzenia działalności
  • wsparcie przedsiębiorców w zakresie realizacji projektów biznesowych, w tym przede wszystkim przeprowadzanie audytów, analiza ryzyka i jego optymalizacja, prowadzenie negocjacji biznesowych (w tym również w języku angielskim oraz włoskim)
  • przygotowywanie i obsługa obrad zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy oraz posiedzeń organów spółek, przygotowywanie projektów protokołów oraz uchwał
  • sporządzanie umów i opinii prawnych
  • przekształcenia oraz restrukturyzacje spółek
  • nabywanie i zbywanie przedsiębiorstw oraz ich zorganizowanych części
  • reprezentacja w postępowaniu upadłościowym, restrukturyzacyjnym oraz likwidacyjnym

Adres naszej kacelarii

ul. Piłsudskiego 9/4, 31-110 Kraków

Nasze numery telefonów

+48 12 422 12 90, FAX: +48 12 431 01 90

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek - 9:00 - 17:00