+48604 275 323
Poniedziałek - Piątek - 9:00 - 17:00
ul. Domki 6, lok.231-519 Kraków

Prawo pracy

 

Pomoc prawna w zakresie sporządzania oraz dostosowania źródeł prawa pracy do aktualnych wymogów ustawowych, w tym m.in. sporządzanie regulaminów pracy oraz regulaminów wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, sporządzanie umów o pracę, kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji oraz umów związanych z odpowiedzialnością materialną pracowników.

Reprezentacja w postępowaniach sądowych związanych z dochodzeniem następujących  roszczeń:

  • o przywrócenie do pracy
  • o odszkodowanie za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę
  • o sprostowanie świadectwa pracy
  • o ustalenie istnienia stosunku pracy
  • o odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji
  • o odszkodowanie za dyskryminację w zatrudnieniu
  • o zadośćuczynienie, odszkodowanie, rentę wyrównawczą z tytułu rozstroju zdrowia wywołanego wypadkiem przy pracy, chorobą zawodową lub mobbingiem

Adres naszej kacelarii

ul. Domki 6 lok.2, 31-519 Kraków

Nasze numery telefonów

+48 604 275 323

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek - 9:00 - 17:00