Nieruchomości i inwestycje budowlane

Świadczymy kompleksową pomoc prawną w zakresie uregulowania stanu prawnego nieruchomości, która obejmuję:

  • reprezentację w postępowaniach sądowych związanych z ochroną własności, ochroną posiadania, przywróceniem posiadania, zniesieniem współwłasności, zasiedzeniem nieruchomości oraz służebności, ustanowieniem służebności gruntowych, służebności przesyłu oraz służebności osobistych, użytkowaniem wieczystym, ustanowieniem hipoteki
  • kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego, w szczególności w zakresie uzyskania decyzji administracyjnych i pozwoleń wymaganych ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz prawem budowlanym
  • sporządzanie, opiniowanie oraz negocjowanie umów (m.in. sprzedaży, deweloperskich, kredytowych, najmu, dzierżawy, leasingu, umów przedwstępnych)
  • reprezentacja w postępowaniach związanych z uzyskaniem zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca

Adres naszej kacelarii

ul. Piłsudskiego 9/4, 31-110 Kraków

Nasze numery telefonów

+48 12 422 12 90, FAX: +48 12 431 01 90

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek - 9:00 - 17:00